Skip to main content

Above the Fold är en term som kommer från tryckt tidningsdesign och refererar till det synliga området på en webbsida innan användaren scrollar nedåt. Det är den delen av sidan som omedelbart syns när en användare landar på hemsidan utan att behöva göra någon scrollning.

Det finns en pågående debatt om huruvida Above the Fold fortfarande är relevant i dagens webbdesign, särskilt med tanke på att användare nu är vana vid att scrolla på mobila enheter och webbsidor har blivit längre och mer interaktiva. Trots detta är det fortfarande en aspekt som bör övervägas vid skapandet av en konverteringsdriven webbplats. Här är några skäl till varför:

Ge ett bra första intryck

Den del av sidan som syns vid första anblick när man besöker en webbplats spelar en avgörande roll för att skapa ett positivt första intryck hos användaren. Om innehållet ovanför vecket inte är lockande eller relevant kan användaren snabbt avfärda webbplatsen och lämna den. Därför är det viktigt att placera lockande och övertygande element direkt när man kommer in på webbplatsen för att engagera besökarna direkt.

Kort vaksamhet

Användare tenderar att ha kort vaksamhet när de surfar på webben. Genom att placera viktig information, tilltalande bilder eller en tydlig Call-to-Action ovanför vecket kan du snabbt fånga användarens intresse och uppmuntra dem att utforska mer av din webbplats och ta önskade åtgärder.

Mobilanvändning

Även om användare nu är vana vid att scrolla, är det fortfarande viktigt att ta hänsyn till mobilanvändning. På mindre skärmar kan det vara ännu viktigare att placera viktig information och CTA-knappar ovanför vecket för att undvika onödig scrollning och skapa en smidig användarupplevelse.

Så hur ska man göra?

Prioritera viktig information

Placera det mest relevanta och engagerande innehållet, såsom en övertygande rubrik, en tydlig beskrivning av erbjudandet eller ett attraktivt visuellt element, ovanför vecket för att fånga användarens uppmärksamhet direkt.

Använda tydliga Call-to-Actions (CTAs)

Om ditt mål är att öka konverteringar bör du placera tydliga CTA-knappar ovanför vecket så att de är lättillgängliga för användaren och driver till önskade åtgärder.

Undvika överbelastning

Se till att inte överbelasta den synliga delen av sidan ovanför vecket med för mycket information eller element. För mycket innehåll kan vara överväldigande och leda till att användaren blir distraherad eller inte kan fokusera på det viktigaste budskapet.

Framtiden för Above the Fold: Kommer det att förändras 2024?

Med tanke på den snabba utvecklingen inom webbdesign och användarbeteende kan det vara intressant att utforska huruvida Above the Fold kommer att förändras eller förbli lika viktigt som det är idag under 2024. Även om det är svårt att ge en definitiv prognos, kan vi göra några reflektioner och spekulera över möjliga scenarier:

Mobilanvändning kommer att fortsätta öka

Mobilanvändning har redan ökat betydligt de senaste åren, och denna trend förväntas fortsätta. Med användare som surfar mer och mer på mindre skärmar kommer det vara viktigt att ta hänsyn till mobildesign och skapa en anpassad upplevelse. Det kan innebära att Above the Fold blir mer betydelsefullt när det gäller att placera viktig information och CTA-knappar för att maximera konverteringar.

Längre webbsidor och interaktiva element

Med den stigande populariteten av storytelling och mer interaktiva webbplatser har längre webbsidor blivit vanligare. Användare förväntar sig nu att scrolla och utforska mer innehåll. Detta kan innebära att Above the Fold blir mindre betydelsefullt i traditionell mening. Istället kommer det att finnas en större betoning på att skapa en engagerande och sömlös användarupplevelse över hela webbplatsen, med attraktiva element som lockar användare att fortsätta scrolla.

Användarcentrerad och personaliserad design

Framtidens webbplatser kommer sannolikt att vara ännu mer användarcentrerade och personaliserade. Med användardata och AI-teknik kan webbplatsen anpassas individuellt för varje besökare, inklusive den synliga delen av sidan. Det kan innebära att Above the Fold blir mer anpassningsbar och dynamisk, baserat på användarens preferenser och beteenden.

Sammanfattning

Above the Fold fortfarande en viktig faktor att överväga vid utformningen av en konverteringsdriven webbplats. Genom att placera lockande och relevant innehåll ovanför vecket kan du skapa ett starkt första intryck, engagera användare och maximera konverteringar. Kom dock ihåg att även innehållet nedanför vecket spelar en roll och bör optimeras för en sammanhängande och genomtänkt användarupplevelse.

Det är troligt att Above the Fold kommer att genomgå vissa förändringar och anpassningar under 2024. Mobildesign och längre webbsidor kan påverka hur vi tänker på Above the Fold. Trots detta kommer vikten av att skapa en starkt engagerande och relevant inledning för att locka besökare och maximera konverteringar förmodligen fortsätta att vara viktig, även om det kan ta olika former. Att hålla sig uppdaterad med de senaste trenderna och användarbeteendet kommer att vara avgörande för att skapa framgångsrika webbplatser.

Missa inga veckotips!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du en notis när vi publicerar nya intressanta artiklar.