Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge

De uppgifter som lagras är den information som respektive kontaktformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Ändamålet med uppgifterna

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt och upprätthålla en befintlig eller ny affärsrelation.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har alltid rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du vår personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarig

Namn: Viktor Hadestrand (personuppgiftsombud)
Telefon: 0737-74 88 66
E-post: viktor@empireweb.se

EWB Group AB (personuppgiftsansvarig)
Organisationsnummer: 559183-0012
Mariagatan 10
172 30 Sundbyberg