Skip to main content

Så gör du en omvärldsanalys

Så gör du en omvärldsanalys för att kunna ta strategiska beslut inför framtiden inom företaget eller organisationen. Det finns ingen ”regel” eller ett exakt arbetssätt för hur en omvärldsanalys ska se ut eller göras men det finns metoder som underlättar arbetet. Vilket i sin tur skapat väldigt många olika metoder att arbeta med analyser av omvärlden.

Syftet med en omvärldsanalys är att försöka ”se in i framtiden” för att på det sättet skapa en bild av vilka faktorer både internt och externt, som på sikt påverkar er. Exempel på faktorer som kan påverka och därför är viktiga att framtidsanalysera kring är bland annat: Politik, globalisering, trender, ekonomi osv. Med hjälp av olika metoder/arbetssätt kan man strukturera upp en bra bild över nutid och framtid för att på det sättet ta fram mål för organisationen.

Omvärldsanalys – Hur gör man?

Börja med att fundera ut en Omvärldsfråga som är relevant för eran organisation att utgå ifrån när ni sen ska samla information Omvärldsfrågan blir en grund för att skapa en struktur över arbetet med analysen. En sån fråga kan tillexempel se hur såhär: ”Hur kommer X att utvecklas på Y års sikt?”

Ni vill alltså försöka få svar på en ganska luddig fråga, för kruxet är att rätt svar ligger i framtiden! Baserat på information som ni både har nu men framförallt information som ni INTE har ännu ska fatta strategiska och lönsamma beslut för företaget. Innan ni kan komma fram till vilka mål ni vill uppnå och hur ni ska nå dit bör ni försöka identifiera följande:

 • Vilka och vad i omvärlden som påverkar er?
 • På vilket sätt påverkar de er, genom affärsnytta eller är de ett hot?
 • Vilka kunskaper har ni inom denna omvärlds faktor?Med hjälp av ett arbetssätt som kallas PESTEL-metoden som jag beskrivit längre ner i texten. Under rubriken ”Metoder/arbetssätt” finns djupare aspekter för att ta fram svar på frågorna.

Nutid och framtid

Innan ni kan sätta strategiska mål externt behöver ni också titta närmare på den interna delen i verksamheten. Exempel på frågor att utgå ifrån:

 • Vilka nuvarande möjligheter och utmaningar har ni som företag just nu inom eran bransch men också i omvärlden?
 • Personal på företaget, vilka styrkor och svagheter finns bland individerna?
 • Vilka risker finns inom företaget och i branschen?
  Det kan vara allt ifrån verksamhetskultur till krav som är politiska, exempel som ROT och RUT avdrag.
 • Hur ser företagets ekonomi ut?

Metoder och arbetssätt

Det finns som sagt inget facit på exakt hur man ska göra en omvärldsanalys. Med andra ord finns inte heller en specifik metod ni måste ha som utgångspunkt. Däremot finns det vissa metoder av arbetssätt som är framtagna för att skapa en struktur kring analysen Därför kan analytiker välja bland olika metoder eller blanda flera. Hur som helst, en vanlig metod är att arbeta utifrån är en så kallad PEST-analys eller PESTEL som den också heter.

PESTEL är en förkortning av Political, Economic, Social, Technological, Envioremental & Legal.

Politik – Hur mycket styr politiken?
Skatter, arbetslagstiftning, miljölagstiftning, tull, handel, politisk stabilitet i exportländer .

Ekonomi – Inflation, lågkonjunktur, ränteläge, tillväxt, växelkurser.

Sociokultur – Ålderfördelning på befolkningen, kultur, hälsa, säkerhet, attityder i samhället.

Teknologi – Forskning, utveckling, automatisering, AI, digitalisering, innovation.

E – Miljö – Väder och vind, ekologi, klimat, miljö.

L – Juridiska – Anställningsskydd och villkor, konsumentlagar, konkurrenslagar, lagar om säkerhet på arbetsplatsen och miljön.

Hur väljer man rätt informationskällor?

Efter att ni tagit fram ett arbetssätt att utgå ifrån är det bra att välja rätt informationskällor att basera er analys på. Hur väljer man rätt information då?

Det är klurigt eftersom ni inte vet än vad som är ”rätt”. Vissa delar av framtiden är ju dock relativt enkelt att ta fram rätt utsikter kring. Medan andra faktorer kan vara mycket svårare, som tillexempel Corona-Pandemin. Här kommer några tips på informationskällor:

 • Först och främst gäller det att prioritera vad och vilka faktorer och områden du vill bevaka.
 • Läs framtidsforskning, om tillexempel trender i framtiden.
  Läs också vetenskapliga rapporter, uppsatser mm.
 • Det finns mycket information att hitta på myndigheter och offentliga organisationers hemsidor.
 • Istället för att bevaka varenda nyhetsmedia på tv, i tidning och rapporter. Prenumerera och övervaka bara sånt som är relevant för din verksamhet och bransch.
 • På nätet finns det många upplysningstjänster och mycket data med finansiell information som årsredovisningar osv.
 • Håll koll på dina konkurrenters sociala medier och hemsidor.
 • Lyssna på vad kunder, leverantörer, konkurrenter och forskare säger.
 • Anlita en extern ”spanare” eller låt dina medarbetare agera ögon, öron och spanare.
 • Gå på mässor, seminarier, event, konferenser osv för att hålla koll på nyheter och trender.

Varför göra en omvärldanalys?

Vill ni expandera eller utvecklas framåt gäller det att ha koll på omvärldens förväntningar och marknad. En annan anledningen är helt enkelt att skapa ett försprång till konkurrenter. Men kanske framförallt viktigt för att ligga i fas med eran verksamhet och inte inaktuell pga ex digitalisering eller globalisering.

Om ni bedriver ett mindre företag och kanske inte har möjlighet att anlita en analytiker så är det inte kört för det! Det finns enorm tillgång med information på nätet som man kan utnyttja på det sättet kan du omvärldsbevaka, helt gratis. Genom att lägga lite extra tid på att omvärldsbevaka för företagets framtidsutsikter kan ni skapa lönsamhet.

Sammanfattning..
Resultatet av er omvärldsanalys gör att det lättare att fatta smarta beslut för att uppnå era mål. Med hjälp av information angående interna och externa faktorer som påverkar erat företag

Kontakta oss

Kontakta oss 08-520 276 90

  Namn

  E-post

  Ämne

  Meddelande