Skip to main content

I takt med den ständigt ökande betoningen på dataskydd och integritet inom den digitala sfären har Google introducerat sin andra version av Consent Mode – en banbrytande teknik som strävar efter att balansera användarintegritet med marknadsföringens behov. Här kommer vi att utforska vad Google Consent Mode v2 innebär, hur det påverkar marknadsförare och vilka steg man bör ta för att dra full nytta av denna innovativa lösning.

Vad är Google Consent Mode v2?

Google Consent Mode v2 representerar en vidareutveckling av den ursprungliga lösningen och är en teknik som har utformats för att möta de ökande kraven på användarintegritet och överensstämmelse med dataskyddsförordningen (GDPR). En av de viktigaste uppdateringarna är införandet av en lokal API, vilket ger användare en mer individuell och anpassningsbar kontroll över sina dataskyddsinställningar. Dessutom integreras Consent Mode v2 med Google Tag Manager för en smidigare hantering av användarinställningar och samtycken. Läs mer consent mode på Google.com.

Hur påverkas marknadsförare av consent mode v2?

Användarcentrerad marknadsföring

Consent Mode v2 markerar en förflyttning mot en mer användarcentrerad digital marknadsföring. Genom att ge användarna kontroll över vilken typ av spårning och cookies de accepterar, skapas ökad transparens och förtroende. Marknadsförare måste nu fokusera på att erbjuda övertygande incitament för användarna att bevilja sitt samtycke till spårning.

Ökad anpassningsförmåga

Den lokala API:n och integrationen med Google Tag Manager ger marknadsförare en ökad flexibilitet och anpassningsförmåga när det gäller att samla in och hantera data. Det möjliggör en dynamisk strategi där marknadsförare kan anpassa sig till användarpreferenser och regionala lagkrav.

Minskad påverkan av tredjepartscookies

Med många webbläsare och plattformar som begränsar eller blockerar tredjepartscookies har marknadsförare stått inför utmaningar när det gäller att samla in användardata. Consent Mode v2 mildrar detta genom att ge marknadsförare verktyg för att hantera och anpassa sig till förändringarna och därmed minska beroendet av traditionella spårningsmetoder.

Potentiella negativa påverkningar med consent mode

Även om Google Consent Mode v2 har utformats för att balansera användarintegritet med marknadsföringens krav, finns det några potentiella negativa påverkningar inom Google Ads och Facebook annonsering (Meta).

Minskad mängd tillgänglig data

Consent Mode v2 ger användarna möjlighet att begränsa eller blockera viss spårning och cookies. Detta kan leda till minskad tillgänglighet av användardata för marknadsförare inom Google- och Meta ads. Minskat datatillflöde kan påverka precisionen och effektiviteten hos annonserna, särskilt för målgruppsinriktning och personalisering.

Utmaningar med konverteringsspårning

Consent Mode v2 kan skapa utmaningar när det gäller att spåra och rapportera konverteringar. Om användare väljer att blockera viss spårning kan det bli svårare att korrekt mäta resultat och avkastning på investeringen.

Komplex implementering

För marknadsförare innebär övergången till Consent Mode v2 en komplex implementering och anpassning av befintliga kampanjer och mätningsmetoder. Detta kan kräva tid och resurser för att säkerställa att annonserna fortfarande är effektiva och datatillflödet är tillräckligt för att informera beslutsfattandet.

Allt om Google consent mode v2

Vad bör man göra för att vara redo för Consent mode v2?

Det första steget är att skaffa en Google certifierad Consent Management Platform (CMP). En cookie Consent är avgörande för att upprätthålla efterlevnad av dataskyddslagar som GDPR. Det är en lagstadgad U-lagstiftning, vilket betyder att användarna måste ge sitt samtycke innan webbplatsen kan samla in deras personuppgifter genom cookies eller liknande teknologier. Genom att integrera en tydlig och användarvänlig Cookie Consent på din webbplats, kommunicerar du öppet och transparent hur cookies används och ger användarna möjlighet att acceptera eller avvisa dem.

Google certifierad Consent Management Platform - Cookiebot

Vad kan man mer göra?

Implementera Consent Mode v2

För att dra full nytta av de förbättringar som Consent Mode v2 medför, bör marknadsförare överväga att implementera det på sina webbplatser. Implementeringen kan vara tekniskt krävande, och här kan Empire Webbyrå vara en ovärderlig partner.

Anpassa marknadsföringsstrategin

Marknadsförare bör omvärdera och anpassa sina strategier för att reflektera över den nya verkligheten där användarna har ökad kontroll över sitt samtycke. Det kan innebära att skapa mer värdefulla erbjudanden och kommunicera tydligt om fördelarna med att tillåta spårning. Läs mer om konverteringsoptimering här.

Ta hjälp av certifierade partners

Samarbetet med certifierade partners kan förenkla implementeringen av Consent Mode v2. Deras expertis kan säkerställa en smidig övergång och optimera inställningarna för att passa företagets specifika behov.

Vi är en certifierad Cookiebot-byrå

Ta hjälp av en byrå som kan förenkla implementeringen av Consent Mode v2 med en smidig övergång och optimering av inställningar.

Empire är en webbyrå i Stockholm med Cookiebot partner-certifikat, vilket innebär att vi har bevisad kompetens och förmåga att hjälpa företag att uppfylla kraven för dataskydd. Genom att samarbeta med oss kan ni dra nytta av våra tekniska kunskaper och erfarenhet när det gäller att implementera Consent Mode v2 och med tillhörande cookie consent.

Vi kan också hjälpa er att sätta upp en automatiserad cookiepolicy, vilket håller cookies uppdaterade automatiskt. Detta garanterar inte bara efterlevnad av lagkrav utan skapar även en sömlös och effektiv användarupplevelse. Vill du veta mer? Kontakta oss gärna så pratar vi cookies!

Cookiebot certfied partner inom Consent Mode v2

Missa inga veckotips!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du en notis när vi publicerar nya intressanta artiklar.